Art. 548. Dispoziţii privind asistenţa judiciară internaţională

(1) Cooperarea judiciară internaţională va fi solicitată sau acordată în conformitate cu dispoziţiile actelor juridice ale Uniunii Europene, tratatelor internaţionale din domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală la care România este parte, precum şi cu dispoziţiile cuprinse în legea specială şi în prezentul capitol, dacă în tratatele internaţionale nu se prevede altfel.
(2) Actele membrilor străini detaşaţi ai unei echipe comune de anchetă efectuate în baza şi conform acordului încheiat şi dispoziţiilor conducătorului echipei au o valoare similară actelor efectuate de către organele de urmărire penală române. [art. 513 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Încheierea prin care se soluţionează, în condiţiile art. 58 ... Vezi mai mult
Încheierea prin care se soluţionează, în condiţiile art. 58 alin. (5) din Legea nr. 302/2004, cererea de predare temporară a ... Click pentru abonare