Art. 17. Stingerea acţiunii penale

(1) În cursul urmăririi penale acţiunea penală se stinge prin clasare sau prin renunţare la urmărirea penală, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) În cursul judecăţii acţiunea penală se stinge prin rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, renunţare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitare sau încetare a procesului penal. [art. 11 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Legiuitorul a statuat în dispoziţiile art. 16 alin. (1) ... Vezi mai mult
Legiuitorul a statuat în dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. a) - d) din C.proc.pen., cazuri care împiedică punerea în ... Click pentru abonare