Art. 277. Modificări în acte procedurale

(1) Orice adăugare, corectură ori suprimare făcută în cuprinsul unui act procedural este luată în considerare numai dacă aceste modificări sunt confirmate în scris, în cuprinsul sau la sfârşitul actului, de către cei care l-au semnat.
(2) Modificările neconfirmate, dar care nu schimbă înţelesul frazei, rămân valabile.
(3) Locurile nescrise în cuprinsul unei declaraţii trebuie barate, astfel încât să nu se poată face adăugări. [art. 194 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Dacă, soluţionând plângerea împotriva ordonanţei procurorului de netrimitere în ... Vezi mai mult
Dacă, soluţionând plângerea împotriva ordonanţei procurorului de netrimitere în judecată, formulată de mai mulţi petenţi care au invocat motive comune, ... Click pentru abonare