Art. 354. Compunerea instanţei

(1) Instanţa judecă în complet de judecată, a cărui compunere este cea prevăzută de lege.
(2) Completul de judecată trebuie să rămână acelaşi în tot cursul judecării cauzei. Când acest lucru nu este posibil, completul se poate schimba până la începerea dezbaterilor.
(3) După începerea dezbaterilor, orice schimbare intervenită în compunerea completului atrage reluarea dezbaterilor. [art. 292 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Instanța a respins cererea de readministrare a probatoriului, apreciind ... Vezi mai mult
Instanța a respins cererea de readministrare a probatoriului, apreciind că jurisprudența europeană invocată (cauza Beraru și cauza Cutean), nu corespunde ... Click pentru abonare