Art. 35. Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe

(1) Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni.
(2) Infracțiunea este complexă când în conținutul său intră, ca element constitutiv sau ca element circumstanțial agravant, o acțiune sau o inacțiune care constituie prin ea însăși o faptă prevăzută de legea penală. [art. 41 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

În speţă, condiţia unicităţii subiectului pasiv nu este îndeplinită ... Vezi mai mult
În speţă, condiţia unicităţii subiectului pasiv nu este îndeplinită pentru infracţiunea de înşelăciune căci, aşa cum s-a stabilit prin hotărârile ... Click pentru abonare