Art. 32. Tentativa

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.

(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. [art. 20 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Dacă drogurile de risc sau de mare risc au ... Vezi mai mult
Dacă drogurile de risc sau de mare risc au fost descoperite asupra inculpatului în cadrul operaţiunilor de control vamal, fapta ... Click pentru abonare