Art. 181. Efectuarea unei noi expertize

(1) Organul de urmărire penală sau instanţa dispune efectuarea unei noi expertize atunci când concluziile raportului de expertiză sunt neclare sau contradictorii ori între conţinutul şi concluziile raportului de expertiză există contradicţii, iar aceste deficienţe nu pot fi înlăturate prin audierea expertului.
(2) Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată dispune efectuarea unei noi expertize de către o instituţie medico-legală, aceasta este efectuată de o comisie, în condiţiile legii. [art. 125 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Raportul de expertiză psihiatrică trebuie să conchidă, fără echivoc, ... Vezi mai mult
Raportul de expertiză psihiatrică trebuie să conchidă, fără echivoc, dacă făptuitorul a săvârșit infracţiunea cu discernământ. Dacă în concluzii se ... Click pentru abonare