Art. 454. Dovedirea unor cazuri de revizuire

(1) Situaţiile care constituie cazurile de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d) se dovedesc prin hotărâre judecătorească definitivă prin care instanţa s-a pronunţat asupra fondului cauzei constatând existenţa falsului sau existenţa faptelor şi săvârşirea lor de respectivele persoane.
(2) În cazurile în care dovada nu poate fi făcută potrivit alin. (1) datorită existenţei unei cauze care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, proba cazurilor de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d) se poate face în procedura de revizuire, prin orice mijloc de probă. [art. 395 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

În cauză, solicitarea condamnatului de a se constata că ... Vezi mai mult
În cauză, solicitarea condamnatului de a se constata că organele de cercetare penală, respectiv procurorii de caz, au săvârșit infracțiunea ... Click pentru abonare