Art. 33. Subiecţii procesuali principali

(1) Subiecţii procesuali principali sunt suspectul şi persoana vătămată.
(2) Subiecţii procesuali principali au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora. [art. 24, art. 229 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Este nelegală modalitatea de atribuire a calității de persoană ... Vezi mai mult
Este nelegală modalitatea de atribuire a calității de persoană vătămată descendenților deținuților politici. Aceștia au fost audiați nelegal în calitatea ... Click pentru abonare