Art. 201. Delegarea

(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune, în condiţiile arătate la art. 200 alin. (1) şi (2), efectuarea unui act de procedură şi prin delegare. Delegarea poate fi dată numai unui organ sau unei instanţe de judecată ierarhic inferioare.
(2) Dispoziţiile privitoare la comisia rogatorie se aplică în mod corespunzător şi în caz de delegare. [art. 135 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Astfel, în cauzele de corupție, ca şi în speţa ... Vezi mai mult
Astfel, în cauzele de corupție, ca şi în speţa de faţă, este vorba de competenţa de urmărire penală proprie a ... Click pentru abonare