Art. 600. Contestaţia privind executarea dispoziţiilor civile

(1) Contestaţia privind executarea dispoziţiilor civile ale hotărârii se face, în cazurile prevăzute la art. 598 alin. (1) lit. a) şi b), la instanţa de executare prevăzută la art. 597, iar în cazul prevăzut la art. 598 alin. (1) lit. c), la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. Dispoziţiile art. 598 alin. (2) teza a II-a se aplică în mod corespunzător.
(2) Dispoziţiile art. 597 alin. (1) – (5) se aplică în mod corespunzător.
(3) Contestaţia împotriva actelor de executare se soluţionează de către instanţa civilă potrivit legii civile. [art. 463 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Potrivit art. 600 C.proc.pen. raportat la art. 598 alin. ... Vezi mai mult
Potrivit art. 600 C.proc.pen. raportat la art. 598 alin. (1) lit. c) C.proc.pen., contestația contra actelor de executare, inclusiv cele ... Click pentru abonare