Art. 593. Instanţa competentă

(1) Instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, corespunzătoare în grad instanţei de executare.
(2) Cererea de prelungire a întreruperii anterior acordate se soluţionează de instanţa care a dispus întreruperea executării pedepsei.
(3) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de întrerupere a executării pedepsei poate fi atacată cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare. [art. 456 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Incidentele ivite în cursul executării pedepsei, după rămânerea definitivă ... Vezi mai mult
Incidentele ivite în cursul executării pedepsei, după rămânerea definitivă a hotărârii curţii de apel prin care s-a dispus recunoaşterea unor ... Click pentru abonare