Art. 366. Participarea persoanei vătămate şi a altor subiecţi procesuali la judecată şi drepturile acestora

(1) Persoana vătămată poate fi reprezentată de avocat.
(2) Persoana vătămată poate formula cereri, ridica excepţii şi pune concluzii în latura penală a cauzei.
(3) Persoanele ale căror bunuri sunt supuse confiscării pot fi reprezentate de avocat şi pot formula cereri, ridica excepţii şi pune concluzii cu privire la măsura confiscării. [art. 301 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Având în vedere că imobilul se afla, în drept, ... Vezi mai mult
Având în vedere că imobilul se afla, în drept, în proprietatea familiei M., instanţa de apel a dispus citarea intimaţilor ... Click pentru abonare