Art. 509. Desfăşurarea judecăţii

(1) Cauzele cu inculpaţi minori se judecă de urgenţă şi cu precădere.
(2) Şedinţa de judecată este nepublică. Cu încuviinţarea instanţei, la desfăşurarea judecăţii pot asista, în afară de persoanele arătate la art. 508, şi alte persoane.
(3) Când inculpatul este minor cu vârsta mai mică de 16 ani, instanţa, dacă apreciază că administrarea anumitor probe poate avea o influenţă negativă asupra sa, poate dispune îndepărtarea lui din şedinţă. În aceleaşi condiţii pot fi îndepărtaţi temporar din sala de judecată şi părinţii ori tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.
(4) La rechemarea în sală a persoanelor prevăzute la alin. (3) preşedintele completului le aduce la cunoştinţă actele esenţiale efectuate în lipsa lor.
(5) Ascultarea minorului va avea loc o singură dată, iar reascultarea sa va fi admisă de judecător doar în cazuri temeinic justificate.
(6) Când persoana vătămată este minor cu vârsta mai mică de 16 ani, victimă a infracţiunilor prevăzute la art. 197, 199, 209-2161, 218, 2181, 219, 2191, 221, 222, 223 şi 374 din Codul penal, instanţa, dacă apreciază că administrarea anumitor probe poate avea o influenţă negativă asupra sa, va dispune îndepărtarea minorului din şedinţă. În aceleaşi condiţii pot fi îndepărtaţi temporar din sala de judecată şi părinţii ori tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau în supravegherea căreia se află temporar minorul.
(7) La rechemarea în sală a persoanelor prevăzute la alin. (6), preşedintele completului le aduce la cunoştinţă actele esenţiale efectuate în lipsa lor.
(8) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 197, 199, 209- 2161, 218, 2181, 219, 2191, 221, 222, 223 şi 374 din Codul penal, instanţa de judecată pune la dispoziţia părţilor înregistrarea audio-video sau audio obţinută în condiţiile art. 111 alin. (8). Instanţa audiază persoana vătămată doar în cazuri temeinic justificate. [art. 485 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Când un major a săvârșit o infracțiune împreună cu ... Vezi mai mult
Când un major a săvârșit o infracțiune împreună cu un minor, instanța se compune din judecători anume desemnați potrivit legii ... Click pentru abonare