Art. 408. Hotărârile supuse apelului

(1) Sentinţele pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Încheierile pot fi atacate cu apel numai odată cu sentinţa, cu excepţia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separat cu apel.
(3) Apelul declarat împotriva sentinţei se socoteşte făcut şi împotriva încheierilor. [art. 361 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Niciun text din legislația procesual penală nu prevede atacarea ... Vezi mai mult
Niciun text din legislația procesual penală nu prevede atacarea cu apel a unei încheieri prin care se dispune administrarea unei ... Click pentru abonare