Art. 422. Chestiunile complementare

Instanţa, deliberând asupra apelului, face, atunci când este cazul, aplicarea dispoziţiilor privitoare la reluarea dezbaterilor şi a celor privind rezolvarea acţiunii civile, măsurile asigurătorii, cheltuielile judiciare şi orice alte aspecte de care depinde soluţionarea completă a apelului. De asemenea, instanţa de apel verifică dacă s-a făcut o justă aplicare de către prima instanţă a dispoziţiilor privitoare la deducerea duratei reţinerii, arestării preventive, arestului la domiciliu sau internării medicale şi adaugă, dacă este cazul, timpul de arestare scurs după pronunţarea hotărârii atacate cu apel. [art. 381 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

În cazul în care instanța de apel a dispus ... Vezi mai mult
În cazul în care instanța de apel a dispus achitarea, cu motivarea că fapta nu este prevăzută de legea penală, ... Click pentru abonare