Art. 32. Tentativa

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.
(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. [art. 20 C.pen. 1969]

Doctrină

În actuala reglementare tentativa poate fi perfectă (terminată), când ... Vezi mai mult
În actuala reglementare tentativa poate fi perfectă (terminată), când deși actul de executare este dus până la capăt, rezultatul nu ... Click pentru abonare