Art. 322. Verificarea lucrărilor urmăririi penale

(1) În termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului trimis de organul de cercetare penală potrivit art. 320 şi art. 321 alin. (1), procurorul procedează la verificarea lucrărilor urmăririi penale şi se pronunţă asupra acestora.
(2) Rezolvarea cauzelor în care sunt arestaţi se face de urgenţă şi cu precădere. [art. 261 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Momentul terminării urmăririi penale, reglementat de art. 321-323 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
Momentul terminării urmăririi penale, reglementat de art. 321-323 C.proc.pen. nu trebuie confundat cu cel al finalizării urmăririi penale prevăzut de ... Click pentru abonare