Art. 33. Subiecţii procesuali principali

(1) Subiecţii procesuali principali sunt suspectul şi persoana vătămată.
(2) Subiecţii procesuali principali au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora. [art. 24, art. 229 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Făptuitorul este menționat în dispozițiile Codului de procedură penală. ... Vezi mai mult
Făptuitorul este menționat în dispozițiile Codului de procedură penală. Acesta este persoana care a săvârșit o faptă prevăzută de legea ... Click pentru abonare