Art. 15. Trăsăturile esențiale ale infracțiunii

(1) Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o.
(2) Infracțiunea este singurul temei al răspunderii penale. [art. 17, art. 18 – 181 C.pen. 1969]

Doctrină

O unitate de parchet a solicitat clarificări cu privire ... Vezi mai mult
O unitate de parchet a solicitat clarificări cu privire la condițiile săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală prin reținerea și nevărsarea ... Click pentru abonare