Art. 78. Drepturile suspectului

Suspectul are drepturile prevăzute de lege pentru inculpat, dacă legea nu prevede altfel.

Doctrină

Suspectul are următoarele drepturi specifice: i) dreptul la tăcere ... Vezi mai mult
Suspectul are următoarele drepturi specifice: i) dreptul la tăcere și privilegiul împotriva autoincriminării; avertizarea suspectului cu privire la dreptul de ... Click pentru abonare