Art. 307. Aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect

Persoanei care a dobândit calitatea de suspect i se aduc la cunoştinţă, înainte de prima sa audiere, această calitate, fapta pentru care este suspectată, încadrarea juridică a acesteia, drepturile procesuale prevăzute la art. 83, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. [art. 202 alin. 3 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Dispozițiile art. 307 C.proc.pen. se completează cu cele ale ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 307 C.proc.pen. se completează cu cele ale art. 108 C.proc.pen., precum și cu prevederile Directivei 2012/13/UE a Parlamentului ... Click pentru abonare