Art. 33. Subiecţii procesuali principali

(1) Subiecţii procesuali principali sunt suspectul şi persoana vătămată.
(2) Subiecţii procesuali principali au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora. [art. 24, art. 229 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Calitatea de suspect de dobândește aproape automat, fiind condiționată ... Vezi mai mult
Calitatea de suspect de dobândește aproape automat, fiind condiționată de existența probelor din care rezultă bănuiala rezonabilă că o persoană ... Click pentru abonare