Art. 13. Aplicarea legii procesuale penale în timp şi spaţiu

(1) Legea procesuală penală se aplică în procesul penal actelor efectuate şi măsurilor dispuse, de la intrarea ei în vigoare şi până în momentul ieşirii din vigoare, cu excepţia situaţiilor prevăzute în dispoziţiile tranzitorii.
(2) Legea procesuală penală română se aplică actelor efectuate şi măsurilor dispuse pe teritoriul României, cu excepţiile prevăzute de lege.

Citește mai mult

Doctrină

Dispozițiile tranzitorii sunt cuprinse în Legea nr. 255/2013. Aceste ... Vezi mai mult
Dispozițiile tranzitorii sunt cuprinse în Legea nr. 255/2013. Aceste dispoziții au caracter temporar și constituie unica excepție de la principiul ... Click pentru abonare