Detențiune pe viață. Pedepsirea tentativei

Pedeapsa detențiunii pe viață întotdeauna este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii. Limitele speciale ale pedepsei pentru tentativă nu se stabilesc automat, ci doar atunci când instanța ar fi aplicat infracțiunii consumate pedeapsa detențiunii pe viață. Dacă instanța apreciază că se impune aplicarea pedepsei închisorii pentru infracțiunea consumată, în cazul tentativei, va aplica limitele acestei pedepse reduse la jumătate. [G. Antoniu, T. Toader (coord.), B.N. Bulai, C. Bulai, C. Duvac, I. Griga, I. Ifrim, Gh. Ivan, C. Mitrache, I. Molnar, I. Pascu, V. Pașca, O. Predescu, Explicațiile Noului Cod Penal, vol. I, Art. 1-52, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 319-320; a se vedea și I. Pascu, A.S. Uzlău, Gh. Muscalu, Drept penal. Partea generală, Ediția a 5-a, Ed. Hamangiu, 2023, p. 266, unde se face distincție între situația în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea consumată este detențiunea pe viață și situația în care legea prevede prevede pedepse alternative – detențiune pe viață sau închisoare, respectiv, închisoare sau amenda penală, concluzia fiind aceeași]

Pedeapsa detențiunii pe viață întotdeauna este prevăzută alternativ cu ... Vezi mai mult
Pedeapsa detențiunii pe viață întotdeauna este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii. Limitele speciale ale pedepsei pentru tentativă nu se stabilesc ... Click pentru abonare