Art. 32. Tentativa

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.
(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. [art. 20 C.pen. 1969]

Doctrină

În mod majoritar, atât în practica judiciară anterioară modificării ... Vezi mai mult
În mod majoritar, atât în practica judiciară anterioară modificării textului de lege, cât și în doctrină se aprecia că în ... Click pentru abonare