Art. 218. Violul

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condiţiile alin. (1).
(3) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:
a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
b) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;
c) Abrogat;
d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
e) Abrogat;
f) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;
g) făptuitorul se foloseşte de autoritatea funcţiei sale.
(31) Abrogat.
(32) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) sunt comise în una dintre următoarele împrejurări:
a) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa victimei în orice alt mod;
b) fapta a fost săvârşită asupra unei femei gravide;
c) în urma faptei, victima rămâne însărcinată;
d) victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, cauzată de vârstă, boală, handicap fizic sau psihic ori o situaţie de dependenţă;
e) fapta a fost comisă prin folosirea unei arme sau prin ameninţarea cu aceasta;
f) victimei i s-a administrat, fără ştiinţa sa sau împotriva voinţei sale, alcool sau orice substanţă care îi afectează discernământul sau controlul acţiunilor sale.
(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 9 la 18 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(5) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) şi alin. (2) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) – (32) se pedepseşte. [art. 197 C.pen. 1969]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 6 ani ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 6 ani închisoare cu privire la săvârșirea infracțiunii de viol prevăzută de art. ... Click pentru abonare