Art. 92. Termenul de supraveghere

(1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat şi este cuprinsă între 2 şi 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate.
(2) Termenul de supraveghere se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă.
(3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce îi revin, în condiţiile stabilite de instanţă. [art. 862 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

În ceea ce privește însă termenul de supraveghere stabilit ... Vezi mai mult
În ceea ce privește însă termenul de supraveghere stabilit în sarcina inculpatului, Curtea apreciază că, faţă de circumstanțele personale favorabile ... Click pentru abonare