Art. 156. Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale

(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziţie legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal.
(2) Prescripţia îşi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare. [art. 128 alin. 1, 3 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea a constatat că în prezenta cauză, prin raportare ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că în prezenta cauză, prin raportare la dispoziţiile art. 156 C.prn., termenul de prescripţie a răspunderii penale ... Click pentru abonare