Art. 322. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

(1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Tentativa se pedepseşte. [art. 290 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Instanţa de apel apreciază că materialul probator administrat în ... Vezi mai mult
Instanţa de apel apreciază că materialul probator administrat în cauză conturează cel puţin două ipoteze posibile, respectiv ca inculpatul să ... Click pentru abonare