Art. 12. Limba oficială şi dreptul la interpret

(1) Limba oficială în procesul penal este limba română.
(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, actele procedurale întocmindu-se în limba română.
(3) Părţilor şi subiecţilor procesuali care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română ori nu se pot exprima li se asigură, în mod gratuit, posibilitatea de a lua cunoştinţă de piesele dosarului, de a vorbi, precum şi de a pune concluzii în instanţă, prin interpret. În cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, suspectului sau inculpatului i se asigură în mod gratuit posibilitatea de a comunica, prin interpret, cu avocatul în vederea pregătirii audierii, a introducerii unei căi de atac sau a oricărei altei cereri ce ţine de soluţionarea cauzei. [art. 7, art. 8 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Este adevărat faptul că, în conformitate cu prevederile art. ... Vezi mai mult
Este adevărat faptul că, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. 2 teza finală C.proc.pen., organele de urmărire penală aveau ... Click pentru abonare