Art. 15. Trăsăturile esențiale ale infracțiunii

(1) Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o.
(2) Infracțiunea este singurul temei al răspunderii penale. [art. 17, art. 18 – 181 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Subiect activ al infracțiunii prevăzute de art. 18 ind. ... Vezi mai mult
Subiect activ al infracțiunii prevăzute de art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000 nu poate fi decât beneficiarul unui ... Click pentru abonare