Art. 280. Efectele nulităţii

(1) Încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nulitatea actului în condiţiile prevăzute expres de prezentul cod.
(2) Actele îndeplinite ulterior actului care a fost declarat nul sunt la rândul lor lovite de nulitate, atunci când există o legătură directă între acestea şi actul declarat nul.
(3) Atunci când constată nulitatea unui act, organul judiciar dispune, când este necesar şi dacă este posibil, refacerea acelui act cu respectarea dispoziţiilor legale. [art. 197 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

În urma dispoziţiilor date prin încheierea de şedinţă din ... Vezi mai mult
În urma dispoziţiilor date prin încheierea de şedinţă din 11 octombrie 2022, Tribunalul a emis la o dată nespecificată un ... Click pentru abonare