Art. 510. Inculpaţii minori cu majori

(1) Când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, dintre care unii minori şi alţii majori, şi nu este posibilă disjungerea, judecata are loc potrivit dispoziţiilor art. 507 alin. (1) şi după procedura obişnuită.
(2) Cu privire la inculpaţii minori din aceste cauze se aplică dispoziţiile referitoare la procedura în cauzele cu infractori minori. [art. 486 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Din interpretarea art. 511 C.proc.pen. rezultă că punerea în ... Vezi mai mult
Din interpretarea art. 511 C.proc.pen. rezultă că punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate are loc nu la ... Click pentru abonare