Art. 244. Înşelăciunea

(1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.
(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. [art. 215 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Inculpata a fost trimisă în judecată cu privire la ... Vezi mai mult
Inculpata a fost trimisă în judecată cu privire la săvârșirea infracțiunilor de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități ... Click pentru abonare