Art. 32. Tentativa

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.
(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. [art. 20 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Acțiunea de luare trebuie să aibă ca urmare imediată ... Vezi mai mult
Acțiunea de luare trebuie să aibă ca urmare imediată scoaterea bunului din sfera de stăpânire faptică a posesorului sau detentorului, ... Click pentru abonare