Art. 15. Trăsăturile esențiale ale infracțiunii

(1) Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o.
(2) Infracțiunea este singurul temei al răspunderii penale. [art. 17, art. 18 – 181 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Obiectul controversei juridice care a determinat constituirea completului de ... Vezi mai mult
Obiectul controversei juridice care a determinat constituirea completului de divergenţă îl constituie existenţa ori nu a conţinutului constitutiv al infracţiunii ... Click pentru abonare