Art. 394. Luarea hotărârii

(1) Hotărârea trebuie să fie rezultatul acordului membrilor completului de judecată asupra soluţiilor date chestiunilor supuse deliberării.
(2) Când unanimitatea nu poate fi întrunită, hotărârea se ia cu majoritate.
(3) Dacă din deliberare rezultă mai mult decât două păreri, judecătorul care opinează pentru soluţia cea mai severă trebuie să se alăture celei mai apropiate de părerea sa.
(4) Motivarea opiniei separate este obligatorie.
(5) În situaţia în care în cadrul completului de judecată nu se poate întruni majoritatea ori unanimitatea, judecarea cauzei se reia în complet de divergenţă. [art. 308 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Constată că nu se poate întruni unanimitatea completului asupra ... Vezi mai mult
Constată că nu se poate întruni unanimitatea completului asupra cererii de schimbare a încadrării juridice pusă în discuție la termenul ... Click pentru abonare