Art. 114. Consecinţele răspunderii penale

(1) Faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.
(2) Faţă de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri:
a) dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat;
b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă. [art. 100, art. 109 C.pen. 1969]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Curtea nu este de acord cu faptul că perioada ... Vezi mai mult
Curtea nu este de acord cu faptul că perioada petrecută sub imperiul măsurilor preventive este suficientă pentru îndreptarea minorului, având ... Click pentru abonare