Art. 15. Trăsăturile esențiale ale infracțiunii

(1) Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o.
(2) Infracțiunea este singurul temei al răspunderii penale. [art. 17, art. 18 – 181 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

În actul de sesizare, s-a reţinut în sarcina inculpatului ... Vezi mai mult
În actul de sesizare, s-a reţinut în sarcina inculpatului faptul că, în calitate de administrator al S.C. X S.R.L., a ... Click pentru abonare