Art. 388. Dezbaterile şi ordinea în care se dă cuvântul

(1) După terminarea cercetării judecătoreşti se trece la dezbateri, dându-se cuvântul în următoarea ordine: procurorului, persoanei vătămate, părţii civile, părţii responsabile civilmente şi inculpatului.
(2) Preşedintele poate da cuvântul şi în replică.
(3) Durata concluziilor procurorului, ale părţilor, ale persoanei vătămate şi ale avocaţilor acestora poate fi limitată. Preşedintele completului poate hotărî că acestea trebuie să aibă o durată similară.
(4) Preşedintele are dreptul să îi întrerupă pe cei care au cuvântul, dacă în susţinerile lor depăşesc limitele cauzei ce se judecă.
(5) Abrogat(ă).
(6) Pentru motive temeinice dezbaterile pot fi întrerupte. Întreruperea nu poate fi mai mare de 3 zile. [art. 340 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Chiar dacă avocatul inculpatului, care se afla în detenție, ... Vezi mai mult
Chiar dacă avocatul inculpatului, care se afla în detenție, a fost prezent la dezbateri, el nu a intervenit, ceea ce ... Click pentru abonare