Art. 425. Limitele rejudecării

(1) Instanţa de rejudecare trebuie să se conformeze hotărârii instanţei de apel, în măsura în care situaţia de fapt rămâne cea avută în vedere la soluţionarea apelului.
(2) Dacă hotărârea a fost desfiinţată în apelul procurorului, declarat în defavoarea inculpatului sau în apelul persoanei vătămate, instanţa care rejudecă poate agrava soluţia dată de prima instanţă.
(3) Când hotărârea este desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai în ceea ce priveşte latura penală sau civilă, instanţa de rejudecare se pronunţă în limitele în care hotărârea a fost desfiinţată. [art. 385 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Analizând apelurile formulate, Curtea a constatat că toate apelurile ... Vezi mai mult
Analizând apelurile formulate, Curtea a constatat că toate apelurile concordă în câteva puncte esențiale, indicând încălcarea unor dispoziții legale care ... Click pentru abonare