Art. 211. Traficul de minori

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:
a) fapta a fost săvârşită în condiţiile art. 210 alin. (1);
b) fapta a fost săvârşită de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu;
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;
e) fapta a fost săvârşită de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau tratament se afla minorul sau făptuitorul a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze.
(3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. [art. 13, art. 15 – 16 din Legea nr. 678/2001]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Spre deosebire de infracțiunea de trafic de persoane, în ... Vezi mai mult
Spre deosebire de infracțiunea de trafic de persoane, în cazul infracțiunii de trafic de minori în forma tip nu prezintă ... Click pentru abonare