Art. 425. Limitele rejudecării

(1) Instanţa de rejudecare trebuie să se conformeze hotărârii instanţei de apel, în măsura în care situaţia de fapt rămâne cea avută în vedere la soluţionarea apelului.
(2) Dacă hotărârea a fost desfiinţată în apelul procurorului, declarat în defavoarea inculpatului sau în apelul persoanei vătămate, instanţa care rejudecă poate agrava soluţia dată de prima instanţă.
(3) Când hotărârea este desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai în ceea ce priveşte latura penală sau civilă, instanţa de rejudecare se pronunţă în limitele în care hotărârea a fost desfiinţată. [art. 385 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea a constatat că prima instanţă a încălcat în ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că prima instanţă a încălcat în mod vădit dispoziţiile art. 425 alin. (1) din C.proc.pen., întrucât instanţa ... Click pentru abonare