Art. 2502. Verificarea măsurii asigurătorii

În tot cursul procesului penal, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanţa de judecată verifică periodic, dar nu mai târziu de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecăţii, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii, dispunând, după caz, menţinerea, restrângerea sau extinderea măsurii dispuse, respectiv ridicarea măsurii dispuse, prevederile art. 250 şi 2501 aplicându-se în mod corespunzător.

Jurisprudență națională și europeană

Nerespectarea termenelor prevăzute de art. 2502 C.proc.pen poate atrage ... Vezi mai mult
Nerespectarea termenelor prevăzute de art. 2502 C.proc.pen poate atrage cel mult sancțiunea nulității relative, dar cu condiția dovedirii unei vătămări ... Click pentru abonare