Art. 44. Pluralitatea intermediară

(1) Există pluralitate intermediară de infracţiuni când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până la data la care pedeapsa este executată sau considerată ca executată, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune şi nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă.
(2) În caz de pluralitate intermediară, pedeapsa pentru noua infracţiune şi pedeapsa anterioară se contopesc potrivit dispoziţiilor de la concursul de infracţiuni. [art. 40 C.pen. 1969]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Curtea constată că în mod greşit prima instanţă a ... Vezi mai mult
Curtea constată că în mod greşit prima instanţă a reţinut incidenţa în cauză a art. 44 alin. 1 C.pen. care ... Click pentru abonare