Art. 348. Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi

Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. [art. 281 C.pen. 1969]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Infracțiunea prevăzută de art. 348 C.pen. raportat la art. ... Vezi mai mult
Infracțiunea prevăzută de art. 348 C.pen. raportat la art. 44 alin. 2 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ... Click pentru abonare