Art. 376. Ordinea cercetării judecătoreşti

(1) Instanţa începe efectuarea cercetării judecătoreşti când cauza se află în stare de judecată.
(2) Ordinea de efectuare a actelor de cercetare judecătorească este cea prevăzută în dispoziţiile cuprinse în prezenta secţiune.
(3) După audierea inculpatului, a persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente, se procedează la administrarea probelor încuviinţate.
(4) Administrarea de probe din oficiu poate fi făcută oricând pe parcursul cercetării judecătoreşti.
(5) Instanţa poate dispune schimbarea ordinii, când aceasta este necesară. [art. 321 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Situația de fapt reținută atât în fond, cât și ... Vezi mai mult
Situația de fapt reținută atât în fond, cât și în apel, corespunde unei cercetări judecătorești sumare. Ascultarea inculpaților și a ... Click pentru abonare