Art. 423. Desfiinţarea hotărârii

(1) În caz de admitere a apelului, hotărârea atacată se desfiinţează, în limitele dispoziţiilor privind efectul devolutiv şi extensiv al apelului.
(2) Hotărârea poate fi desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai în ceea ce priveşte latura penală sau civilă, dacă aceasta nu împiedică justa soluţionare a cauzei.
(3) În caz de desfiinţare a hotărârii, instanţa de apel poate menţine măsura arestării preventive. [art. 382 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Instanța de control judiciar a constatat că prima instanță ... Vezi mai mult
Instanța de control judiciar a constatat că prima instanță nu a realizat o judecată efectivă asupra tuturor actelor materiale înglobate ... Click pentru abonare