Art. 135. Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice

(1) Persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.
(2) Instituţiile publice nu răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în exercitarea unei activităţi ce nu poate face obiectul domeniului privat.
(3) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea aceleiaşi fapte. [art. 191 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Inculpata persoană juridică a fost trimisă în judecată pentru ... Vezi mai mult
Inculpata persoană juridică a fost trimisă în judecată pentru comiterea infracțiunii de încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condițiilor ... Click pentru abonare